Wyniki rekrutacji

Bardzo dziękujemy Wam wszystkim za udział w rekrutacji do 5. Rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Pisaliście i pisałyście o wizji zmiany, o potrzebach i planach, ale też po prostu o tym, że chcecie się rozwijać.

Po lekturze zgłoszeń, dyskusjach w Komisji i rozmowach z częścią z Was, wybrałyśmy te biblioteki, na których potrzeby – jak sądzimy – najlepiej możemy odpowiedzieć w ramach 5. rundy Programu. Z wybranymi bibliotekami skontaktujemy się niebawem.

Dziękujemy Dyrektorkom Bibliotek – Członkiniom Rady Programowej PRB za udział w pracach Komisji oceniającej zgłoszenia. Wasza wiedza i doświadczenie to nieoceniony wkład w proces rekrutacji. Dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć.