O rekrutacji do 5PRB i komunikacji międzykulturowej - nagranie webinaru


Publikujemy nagranie webinariu towarzyszącego rekrutacji do 5PRB. Opowiadałyśmy o tym dla kogo jest 5. runda i czego można się w ramach niej spodziewać. A Kasia Błasińska - nasza eksprtka udzieliła kilku rad dotyczących komunikacji z ososbami z doświadczeniem migracji.
Od ekspertki:

Wzrastające zróżnicowanie kulturowe w różnych miejscach nauki, pracy i życia wymaga umiejętności przystosowania się do nieznanego środowiska oraz nauczenia się efektywnej współpracy z osobami z różnych środowisk kulturowych, co jest możliwe także dzięki rozwiniętej wrażliwości międzykulturowej. Podczas webinarium dowiesz się więcej o kompetencji międzykulturowej i jej przydatności w pracy w grupie różnorodnej kulturowo.

Zaprezentowana została także gra hybrydowa Culture Croossover, której celem jest rozwijanie kompetencji międzykulturowych osób grających poprzez podejmowanie wyzwań zrozumienia różnych perspektyw i różnego rozumienia otaczającej nas rzeczywistości.
 
Ekspertką podczas webinaru była:

Katarzyna Błasińska
Trenerka komunikacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej, uwzględniająca globalną perspektywę omawianych zagadnień. Pracuje z osobami z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w Polsce, Gruzji i Ugandzie, organizacjami i instytucjami na Ukrainie, Armenii i krajach UE, pracowała z Masajami w Kenii, osobami z dysfunkcją wzroku w Brazylii, pracownikami socjalnymi w Chinach. Wieloletnia koordynatorka projektów, aktywistka trzeciego sektora, mediatorka. W pracy wykorzystuje metody mediacji, dialogu i otwartej rozmowy, stawiając na współpracę z partnerami i szukanie najlepszych dróg odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby.